Ogromno interesovanje za mamograske preglede
Užice, 14. Februar 2024.

          U periodu od 24.1.2024.godine do 22.2.2024.godine , zakazana su 1944 mamografska pregleda. Zakazivanje je u toku , a pokretni mamograf će u Užicu biti do 28.2.2024.godine.
        Sve zainteresovane žene mogu se javiti na telefon za zakazivanje 031/525195 ,svakog radnog dana od 07-09 časova , ili u prostorijama Službe za zdravstvenu zaštitu žena (Dom za majku i dete), u periodu  od  10- 12 časova.

Čuvajte Vaše zdravlje 

4