STRUČNI SAVET ZDRAVSTVENOG CENTRA UŽICE


1. Mr sci med dr Milena Aćimović, ginekolog OJ OB Užice - predsednik
2. Dr Maja Gulan, hirurg-onkolog OJ OB Užice - zamenik predsednika
3. Prim. dr sci med Slađana Pavić, infektolog OJ OB Užice - član
4. Dr Momčilo Arsenijević, otorinolaringolog OJ OB Užice - član
5. Dr Sanja Vranić, pedijatar OJ DZ Nova Varoš - član
6. Dr Miodrag Tripković, spec urgentne medicine OJ DZ Užice - član
7. Mr sci med dr Marija Marković, internista OJ DZ Užice - član

U radu Stručnog saveta učestvuje i glavna sestra Zdravstvenog centra.
Stručni savet je savetodavno telo direktora i Upravnog odbora Zdravstvenog centra.