KOMISIJA ZA ZAŠTITU OD BOLNIČKIH INFEKCIJA ZDRAVSTVENOG CENTRA UŽICE


1. Dr Dubravka Papić-Damjanović, mikrobiolog -  predsednik

2. Dr Biljana Mijović, epidemiolog – podpredsednik

3. Dr Slađana Pavić, infektolog – član

4. Direktor Zdravstvenog centra – po službenoj dužnosti

5. Glavna sestra Zdravstvenog centra – po službenoj dužnosti

6. Direktor OJ – kada Komisija radi posao za dotičnu OJ