ETIČKI ODBOR ZDRAVSTVENOG CENTRA UŽICE

Etički odbor - uputstvo

U Etički odbor Zdravstvenog centra Užice, imenuju se:

1. Prim. dr sci. med Slađana Pavić - predsednik
2. Dr Jovanka Čubrilo - član
3. Dr Zagorka Rakonjac - član
4. Ph. mr Ana Tadić - član
5. Med. sestra Dragana Đenisijević - član
6. Dipl. pravnik Vesna Drašković  - član
7. Dipl. pravnik Svetlana Kljajić - član