UPRAVNI ODBOR ZDRAVSTVENOG CENTRA UŽICE


U Upravni odbor Zdravstvenog centra Užice imenuju se:

- za predsednika:
Prof.dr sci.med. Miloš Joković, Klinički  centar  Srbije, Klinika za neurohirurgiju

- za članove:


   1.Dr Zoran  Čitaković, specijalista  kardiologije,OJ OB Užice,zamenik  predsednika
   2. Joviša Starčević,dipl.ing.mašinstva , ,,Prvi  partizan" AD Namenska, Užice
   3. Rade Ljubojević, dipl.ekonomista, ,,Sirogojno kompani ",
   4. Dr Nataša  Gagović, specijalista  radiologije, OJ OB Užice,
   5. Dr Danko Grujić,specijalista  opšte  hirurgije,OJ  OB  Užice,
   6. Milan  Vitić, dipl.ekonomista , ERSTE BANKA Užice.