UPRAVNI ODBOR ZDRAVSTVENOG CENTRA UŽICE


U Upravni odbor Zdravstvenog centra Užice imenuju se:

- za predsednika:
Prof.dr Miloš Joković, spec.neurohirurg  Klinički  centar  Srbije, Klinika za neurohirurgiju

- za članove:


   1.Dr Zoran  Čitaković, specijalista  kardiologije,OJ OB Užice,zamenik  predsednika

   2. Rade Ljubojević, dipl.ekonomista, ,,Sirogojno kompani ",

   3. Dr Nataša  Gagović, specijalista  radiologije, OJ OB Užice,
   4. Dr Danko Grujić,sub.spec. kardiohirurg,OJ  OB  Užice,
   5. Milan  Vitić, dipl.ekonomista , Banka poštanske štedionice Užice.