Javne nabavke velike vrednosti u 2020 godini

JN 07/20 - Potrošni materijal za izvođenje koronografija i PCI procedura u sali za kateterizaciju srca
  * Poziv JN 07/20
  * Konkursna dokumentacija

JN 06/20 - Medicinski gasovi
  * Poziv JN 06/20
  * Konkursna dokumentacija

JN 04/20 - Medicinska oprema za DZ Prijepolje
  * Poziv JN 04/20
  * Konkursna dokumentacija

JN 03/20 - Potrošni materijal za fako mašinu Infiniti
  * Pozin JN 03/20
  * Konkursna dokumentacija

JN 02/20 - Stomatološka stolica sa opremom i priborom za DZ Arilje
  * Poziv JN 02/20
  * Konkursna dokumentacija

JN 01/20 - Usluge čišćenja prostorija
  * Poziv JN 01/20
  * Konkursna dokumentacija