Javne nabavke male vrednosti    


JNMV 35/19 - Potrošni materijal za sterilizaciju
  * Poziv JNMV 35/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o obustavi postupka
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 34/19 - Usluge održavanja liftova u ZC Užice
  * Poziv JNMV 34/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora 
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru


JNMV 33/19 - Zapisnice za majku i dete
  * Poziv JNMV 33/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka

JNMV 32/19 - Usluge satelitskog praćenja vozila za potrebe ZC Užice
  * Poziv JNMV 32/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije br.1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  * Odluka o dodeli ugovora - Ponovljeno po Rešenju o usvajanju ZZP
  * Obaveđtenje o zaključenom ugovoru


JNMV 31/19 - HTZ Obuća za službu patronaže i kućnog lečenja
  * Poziv JNMV 31/19
  * Konkursna dokumentacij
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru


JNMV 30/19 - Potrošni materijal za medicinske uređaje
  * Poziv JNMV 30/19
  * Konkursnadokumenacija
  * Iznena konkursne 1
  * Obaveštenje o produženju roka
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 29/19 - Zimske gume
  * Poziv JNMV 29/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Izmena odluke o dodeli ugovora za partije 3 i 7
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru


JNMV 28/19 - Drva za ogrev i pelet
  * Poziv JNMV 28/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 25/19 -  Pregled opreme i sredstava za zaštitu od požara.
  * Poziv JNMV 25/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 24/19 - Sanacija i rekonstrukcija podova na dijalizi OB UE
  * Poziv JNMV 24/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora

  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 23/19 - Servis kompresorske i vakum stanice
  * Poziv JNMV 23/19
  * Konkursna dokumentacija
   * Odluka o dodeli ugovora
   * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 22/19 - Registracija vozila ZC UE
  * Poziv JNMV 22/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 21/19 - Usluge zbrinjavanja Medicinskog otpada
  * Poziv JNMV 21/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 20/19 - Servisiranje sistema centralne klimatizacije
  * Poziv JNMV 20/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 19/19 - Potrošni materijal za aparat za trepanaciju lobanje
  * Poziv JNMV 19/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 17/19 - Potrošni materijal za medicinske uređaje
  * Poziv JNMV 17/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka

  * Obaveštenje o zaklučenom ugovoru

JNMV 16/19 -  Servisiranje štampača i fotokopir aparata
  * Poziv JNMV 16/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JNMV 15/19 - Potrošni materijal za aparat za TREPANACIJU lobanje
  * Poziv JNMV 15/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o obustavi postupka

JNMV 14/19 - Održavanje informacionog laboratorijskog sistema “LIS”.
  * Poziv JNMV 14/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 13/19 - Servisiranje klima i rashladnih uređaja
  * Poziv JNMV 13/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 12 19 - Servisiranje mašina za veš
  * Poziv JNMV 12/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 11/19 - Oprema za gašenje požara i oprema za pripadnike vatrogasne službe
  * Poziv JNMV 11/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Izmena Odluke o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 10/19 - Letnje gume
  * Poziv JNMV 10/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 07/19 - Sitan inventar 
   * Poziv JNMV07/19
   * Konkursna dokumentacija
   * Odluka o dodeli ugovora
   * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JNMV 06/19 - Hemikalije za hemijsku pripremu vode u kotlarnici

JNMV 05/19 - Papiri za medicinske aparate i usnici za spirometar
  * Poziv JNMV 05/19
  * Konkusna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora 
  * Obavštenje o zaključenim ugovorima

JNMV 04/19 - Rezervni delovi za kompjutere, delovi za popravku monitora i alati za održavawe digitalne centrale
  * Poziv JNMV 04/19
  * Konkursna dokumentacija
  * I
zmenu konkursne dokumentacije 1
  * O
baveštenje o produženju roka za podnošenje roka ponuda
  * 
Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za partiju 3
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru