POSTUPCI JAVNIH NABAVKI


 Javna nabavka 60 - Putnička vozila za dom zdravlja Arilje
 * Poziv JN 60
 * Konkursna dokumentacija
 * Pitanja i odgovori
 * Odluka o dodeli ugovora za JN 60
 * Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 60

Javna nabavka 61 - Servisiranje vozila u ZC Užice
 * Poziv JN 61
 * Konkursna dokumentacija
 * Odluka o dodeli ugovora JN 61
 * Odluka o obustavi postupka JN 61
 * Obaveštenje o obustavi za JN 61
 * Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 61

Javna nabavka 62 - Namirnice za ishranu bolesnika
 * Poziv JN 62
 * Konkursna dokumentacij
 * Odluka o dodeli ugovora za JN 62
 * Obaveštenje o Zaključenom ugovoru JN 62
 * Ponuda "Suvobor koop NN" Čačak
 * Ugovor "Suvobor koop NN" Čačak

Javna nabavka 66 - Reagensi za hematološki brojač LABTEX

 * Poziv JN 66
 * Konkursna dokumentacija
 * Odluka o dodeli ugovora JN 66
 * Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 66


 

 

Javna nabavka 64 - Materijal za mikrobiološku laboratoriju, materijal za obradu blesničkih uzoraka
  * Poziv JN 64
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  * Odluka o dodeli ugovora za JN 64
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 64Javna nabavka male vrednosti 16 - Filteri za operacione sale
  * Poziv JNMV 16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora za JNMV 16
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 16

Javna nabavka male vrednosti JNMV 13 - radne uniforme i HTZ oprema

  * Poziv JNMV 13
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
  * Pitanja i odgovori
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi za JNMV 13
  * Obaveštenje o obustavi postupka za JNMV 13
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 13

Javna nabavka JN 65 -  Farmaceutsko-laboratorijske supstance i hematološke boje
  * Poziv JN 65
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora za JN 65
  * Odluka o obustavi za JN 65
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 65
  * Konkursna dokumentacija JN br. 65

Javna nabavka JN 67 - Sredstva za dezinfekciju

  * Poziv JN 67
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pojašnjnje konkursne dokumentacije
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Pitanja i odgovori 4
  * Odluka o dodeli ugovora za JN 67
  * Odluka o obustavi postupka za JN 67
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 67

Javna nabavka JN 68 - Materijal za dijalizu
  * Poziv JN 68
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  * Pitanje i odgovori 2
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3
  * Izmena konkursne dokumentacije 4
  * Obaveštenje o produženju roka 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Odluka o dodeli ugovora za JN 68
  * Izmena odluke o dodeli ugovora za JN 68
  * Obaveštenje o zahtevu za zaštitu prava ZZP 1
  * Obaveštenje o zahtevu za zaštitu prava ZZP 2
  * Odluka o dodeli ugovora za partije 1 i 14
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima
  * Obaveštenje o zahtevu za zaštitu prava ZZP 2
  * Odluka o dodeli ugovora za pariju 14
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru