UŽICE, 1. Novembar 2019.

U  Domu  zdravlja  Užice u  nedelju 3.11.2019.godine, u sali  Doma zdravlja Užice,  od  9- 10 časova, biće  održana sledeća   predavanja :

- Šta  je  šećerna  bolest? dr S.Novaković

- Značaj  samokontrole kod  obolelih od  šećerne  bolesti - dr N.Vidić

- Značaj  pravilne  ishrane  obolelih  od  šećerne  bolesti - VND A.Obrenović

Radionice  sa temom :

- Ciljani  endokrinološki pregledi 

- praktična obuka  pacijenata za  različite samomerače glikemije u  prostorijama  Savetovalištva  za  dijebetes

-Obuka  za  primenu  insulinske  terapije 

...
UŽICE, 30. Oktobar 2019.

Nastavlja  se  akcija  preventivnih  pregleda  Ministarstva zdravlaj  Republike Srbije , u nedelju 3.11.2019.godine, od 8-16 časova. U ovoj  akciji  mogu  se uraditi    sledeći  pregledi :

- mamografija  

- oftalmološki  pregled

- neurološki  pregled

- EKG, TA  i  glikemija.

Molimo  zainteresovane  građane  da  se  odazovu  ovoj  akciji  i  provere  svoje  zdravlje. 

...
UŽICE, 14. Oktobar 2019.

U  Dom  zdravlja Užice  stiglo  je  2600 doza  vakcina  protiv  gripa Vaksigrip Tera.U  pitanju  je  četvorovalentna  vakcina  za  viruse  gripa  u  skladu  sa  uputstvima  Svetske  zdravstvene  organizacije. Vakcine  će  biti  raspoređene  i  u  sve  seoske  zdravstvene  stanice ,  a  vakcinisanje  počinje  već danas. Vakcina  se  preporučuje sledećim ciljnim  grupama:

-osobama  sa  hroničnim poremećejem  plućnog  i  kardiovaskularnog  sistema, kao  i  metaboličkim poremećajima ( uključujući  pre  svega  šećernu  bolest), poremećajima rada  bubrega , osobama  sa  smanjenim  imunitetom, itd....

UŽICE, 7. Oktobar 2019.
U Opštoj  bolnici u Užicu , u Službi ORL i MFH , već duži  period radi  se  stomatološko  zbrinjavanje  dece  ometene  u  razvoju. Pacijenti  se  hospitalizuju na  odeljenju ORL i MFH, sa svom  neophodnom  dokumentacijom i  urednim  uputom. Stomatološko  zbrinjavanje  vrši  se  u  opštoj  anesteziji .  Zakazivanje  pregleda i sve informacije mogu se dobiti na br . tel. 031 599 599  lokal 259. ...
Priboj, 4. Oktobar 2019.

Domu  zdravlja  Priboj  su  od  strane  Ministarstva  zdravlja Republike  Srbije , po  dostavljenom  projektu " Zanavljanje  stomatoloških  stolica  za  dečiju  preventivnu stomatologiju  u  Domu  zdravlja  Priboj ", odobrena  sredstav   u  iznosu  od  2.376.000,00 dinara   za  nabavku  dva  nova  stomatološka  mesta   - stolice, sa  kompletnom  pratećom  opremom . Stomatološke  stolice  će  se  koristiti  u  Službi  za  dečiju  i  preventivnu  stomatologiju.

Nabavkom  savremene medicinske  opreme unaprediće  se  kvalitet  pruženih  zdravstvenih  usluga  naših  najmlađih  korisnika , a i vidno  će  se  poboljšati  uslovi  rada  naših  zaposlenih. 

...