Nova Varoš, 13. Septembar 2012.

auto_DZ_3

U okviru projekata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije – Razdeo- Ministarstvo zdravlja - za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova i ostale projekte za 2012. godinu, OJ Dom zdravlja Nova Varoš je realizovao projakat „Nabavka terenskog vozila za prevoz pacijenata na hemodijalizu“ u okviru koga je nabavljeno vozilo Dačija logan MCV laureat sa sedam sedišta u vrednosti od 1.591.999,36 dinara....

Užice, 31. Avgust 2012.

IMG_6658

Dom  zdravlja  Užice dobio  je  od  Ministarstva  zdravlja  Republike  Srbije  novo sanitetsko  vozilo.Ovo  vozilo  namenjeno je  za  prevoz  pacijenata  van  Zlatiborskog  okruga.

...
NOVA VAROŠ, 1. Jun 2012.

Projekat-" Unapređenje  preventivne  zdravstvene  zaštite  žena i  dece  na  područiju  opštine  Nova  Varoš" koji su finansirali  EU i  Vlada Švajcarske posredstvom  Programa evropskog  partnerstva  sa  opštinama ( PROGRES )  i  opštine  Nova  Varoš, završen  je 25. maja 2012.godine....

Zlatibor, 25. Maj 2012.


Dana 25. i 26. maja 2012. godine u Zavodu za prevenciju i lečenje bolesti štitaste žlezde "Čigota" održan je kurs kontinuirane medicinske edukacije "Seminar o medicinskoj podršci i upravljanu o masovnim nesrećama" za lekare urgentnih službi Zdravstvenog centra Užice....

Užice, 11. Maj 2012.

Digitalni  mamograf  vrednosti  150.000 evra, koji  je  donirala  EU, pušten  je  u  rad  u Opštoj  bolnici  u  Užicu.Vredan  i  značajan  aparat  instaliran  je u  rekonstruisanom  prostoru  Rentgen  službe.Time  će  biti  skraćeno  vreme  čekanja  na  preventivne  preglede....