ODRŽAN STRUČNI SASTANAK HIRURGA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
Zlatibor, 23. Septembar 2011.
U petak, 23.9.2011. godine, u RH centru Čigota na Zlatiboru održan je Stručni sastanak hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem u organizaciji SLD-a i Hirurškog odeljenja Opšte bolnice Užice.

Program sastanka obuhvatao je sledeće teme:

-Laparoskopska hirurgija jetre – Dragan Stanisavljević, KC Ljubljana, Slovenija

-Bilijarne fistule – Radoje Čolović

-Hibridne procedure u tretmanu okluzivne bolesti arterijskog sistema donjih ekstremiteta – Miljko Pejić, Sorlandet Sykehus Kristidusand, Norway

-Resekcije jetre zbog metastatskog kolorektalnog karcinoma – R. Koprivica, ZC Užice

-Ileostoma u savremenoj hirurgiji – Goran Tožović, ZC Užice

-Rekonstruktivna hirurgija dojke – Dr Maja Gulan, ZC Užice

Stručnom sastanku prisustvovalo je oko 400 lekara.