ISPORUČENA RAČUNARSKA OPREMA
Užice, 24. Jun 2011.
U petak, 24.6.2011. godine Opštoj bolnici Užice je isporučena računarska oprema u vrednosti 105 000 eura. Oprema je deo realizacije projekta Razvoj zdravstva Srbije – dodatno finansiranje u okviru koga je obezbeđena i informatička mreža, kao i bolnički softver.

Ukupna vrednost projekta je 300 000 eura. Projekat će biti realizovan u narednim mesecima.