ANGIO SALA POČELA SA RUTINSKIM RADOM
Užice, 28. Decembar 2011.

Od  12.12.2011.godine  angio  sala  počela  je  sa  kontinuiranim  radom. Do  današnjeg  dana  urađeno je  57  dijagnostičkih  procedura, devet tzv. PCI  sa implantacijom  jednog  ili  više  stentova, od kojih dva akutna infarkta miokarda.

Prva primarna  PCI  u  akutnom  infarktu  urađena je kod  pedesetosmogodišnjeg  pacijenta  iz  Sjenice 20.12.2012. godine  i  završena je  implantacijom  jednog  stenta.

Redovno  radno  vreme  sale  je  od  7:30h  do  13:30h  svakog  radnog  dana. Od 13.30h do 7.30h narednog dana sala je u režimu pripravnosti. Režim pripravnosti namenjen je zbrinjavanju bolesnika sa akutnim infarktom miokarda. Angio sala  ne radi  od  petka  u  13:30h  do ponedeljka  u 7:30h.

Svi pacijenti  koji  su  koronarni  bolesnici  i kod  kojih  je  nadležni  kardiolog  indikovao elektivnu (hladnu) intervenciju mogu  zakazati  na  telefon  kardiološke  ambulante  561-255, lokal  288.