PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE AKTIVNOSTI DOMA ZDRAVLJA POŽEGA U SO POŽEGA I MZ PRILIPAC
POŽEGA, 15. Decembar 2011.

U  cilju  veće  postupnosti  primarne  zaštite  lokalnom  stanovništvu, otkrivanja  masovnih  nezaraznih  bolesti  u  početnom  stadijumu  i  pregleda  pacijenata  kojima  zdrastvena  zaštita  nije  dostupna  zato  što  nemaju  zdravstveno  osiguranje, Dom  zdravlja  Požega  je 8.  i 10. decembra 2011.godine organizovao  preglede za zaposlene  u  Opštinskoj  upravi  Požega, a  potom  i  građane  MZ Prilipac i obližnjih mesnih zajednica.

Više  od  80% zaposlenih  u  Opštinskoj  upravi  pregledani  su  u  svom  radnom  ambijentu. Takođe, na  sistematskim  pregledima  građana  koji  su  podrazumevali: merenje  telesne  težine i  visine, merenje  krvnog  pritiska, kompletnu  analizu krvne  slike  sa  pratećom  biohemijom  i  EKG, u prilipačkog  Isturenom  odeljenju  OŠ "Emilija  Ostojić", pregledani  su  pretežno  stariji  stanovnici  Prilipca. Aktivnosti  su  realizovali  doktori  i  sestre  Službe  za  zdravstvenu  zaštitu  odraslih  stanovnika, očni  lekar , neuropsihijatar  i prateće  službe  laboratorijska  i patronažna.

Svi pregledani građani, shodno  svom  zdravstvenom  stanju, dobili  su  adekvatnu  terapiju, upućeni  su  na  dalja  ispitivanja, a  nepokretne  osobe  i  slabo  pokretne  stanovnike  Prilipca  medicinska  ekipa  posetila  je  u  njihovim  domaćinstvima.

Preventivne  aktivnosti  koje  su  tokom  meseca  realizovane  na  teritoriji  požeške  opštine  dokumentovane  su  fotografijema  izloženim u holovima  Doma  zdravlja.

10122011318

10122011326

10122011322

1323684697823