PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE AKTIVNOSTI DOMA ZDRAVLJA POŽEGA U TOMETINOM POLJU
POŽEGA, 5. Decembar 2011.

U cilju  veće  dostupnosti  primarne  zdravstvene  zaštite  i  otkrivanja  hroničnih  masovnih  nezaraznih  bolesti  u  početnom  stadijumu  i pregled  pacijenata  kojima  zdravstvena  zaštita  nije  dostupna, jer  nemaju  otvorenu  zdravstvenu  knjižicu, Dom  zdravlja  Požega je u  subotu,  3.decembra 2011. godine,  organizovao  pregled  građana  MZ Tometino Polje i obližnjih mesnih zajednica.

U najudaljenijoj  zajednici  požeške opštine, na 45 km  od  matičnog  Doma  zdravlja, aktivnost  su  realizovali  doktori  i  sestre  Službe  za  zdravstvenu  zaštitu  odraslih  stanovnika, internista, očni lekar,  neuropsihijatar  i  prateće  službe  - laboratorijska  i  patronažna. Pregledi  su  obuhvatili  sistematske  preglede građana, merenje  telesne  težine  i  visine, merenje krvnog  pritiska ,kompletnu  analizu  krvne  slike  sa  pratećom  biohemijom  i  EKG.

Svi  pregledani  stanovnici, shodno  svom  zdravstvenom  stanju, dobili  su adekvatnu  terapiju  ili upućeni  na  dalja  ispitivanja. Jedan  od njih  je istog dana primljen u bolnicu.

Po završetku  sistematskog  pregleda  održana  su  grupna  i individualna  predavanja  u  zavisnosti  od  uočene zdravstvene  problematike.

Pregledano  je  70 stanovnika  starijih od  65  godina koji  žive  sami  ili  u  staračkim domaćinstvima.

Nepokretne  i slabo  pokretne  stanovnike  Tometinog  Polja  madicinska  ekipa  posetila  je  u  njihovim  domaćinstvima

03122011140.03122011143