MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA U OJ DOM ZDRAVLJA POŽEGA
POŽEGA, 25. Novembar 2011.

Prema  Kalendaru  javnog  zdravlja  SZO, u OJ  Dom  zdravlja Požega, obeležen  je  nizom  aktivnosti  25.novembar 2011.godine -Međunarodni dan  borbe  protiv  nasilja  nad  ženama.

S  obzirom  na  to  da  je  požeški  Dom  zdravlja  potpisnik  Sporazuma  o  saradnji  sa  Centrom  za  promociju  zdravlja  žena  iz  Beograda, njegovi  lekari  do sada  su  u  nekoliko  sesija  aktivno  učestvovali  na  treninzima  za  promociju  brige  i  zaštite  žena  izloženih  rodnom  nasilju.

Zato  je  u  najfrekventnijem  holu  ustanove  Služba  za  zdravstvenu  zaštitu  odraslih  stanovnika  priredila  izložbu  pod  nazivom "Međunarodni  dan  borbe  protiv  nasilja  nad  ženama" sa posterima  i  podacima  iz  "Studije  o zdravlju  žena  i  nasilju  u  porodici  nad  ženama"  SZO.

  O  nasilju nad  ženama  i  posledicama  po  zdravlje  u  informativnoj  emisiji  "Vesti" TV  Požega govorila  je  Danica  Marić, spec. interne med.- načelnik  Službe  za  zdravstvenu  zaštitu  odraslih  stanovnika.

Takođe , dr Marić će pričati o ženama, zdravlju  i  nasilju  u  emisiji  "Zdravi  i  lepi" lokalne TV.

25112011130