ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE DOBIO PRIZNANJE
Užice, 23. Novembar 2011.

Na  predlog  Regionalne  privredne  komore  i  novinara, koji  prate društveni  život na području  Zlatiborskog  okruga , Zdravstveni  centar  je   dobitnik  ovogodišnjeg  priznanja "Kapetan  Miša Anastasijević" u kategoriji za primenu savremenih metoda lečenja , za ostvarene rezultate u ovoj i proteklim godinama.

Priznanje  se  dodeljuje  u  okviru  projekta "Put  ka  vrhu", koji  zajednički  realizuju  Fakultet  tehničkih  nauka  Novi  Sad  i  Media  Invent  iz  Novog  Sada, zajedno  sa  RPK  Užice  i  sa  ostalim  privrednim  komorama  Srbije.

Priznanje  se  sastoji  od  Povelje  i  Zlatnika  sa  likom  Kapetana  Miše, poznatog  srpskog  trgovca  i  dobrotvora  iz  19.  veka, umetnički  rad  Ljubiše  Mančića , akademskog  vajara  iz  Beograda.