AKCIJA: OD PONEDELJKA DO PONEDELJKA U PLAVOM KRUGU
Požega, 11. Novembar 2011.

Povodom 14. novembra, Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, u organizaciji OJ Dom zdravlja Požega i partnerstvu sa Društvom za borbu protiv šećerne bolesti, požeškim Crvenim krstom i Televizijom Požega, od 7. do 14. novembra, održavaju se aktivnosti pod nazivom: "Monday to monday in the blue circle / Od ponedeljka do ponedeljka u plavom krugu".

U cilju prevencije šećerne bolesti, u najfrekventnijim holovima Doma zdravlja postevljene su tri zdravstveno-vaspitne izložbe sa posterima, logom i motom ovogodišnje kampanje SZO. Služba polivalentne patronaže u ranjivim grupama (+65) na terenu, meriće nivo šećera u krvi i sa volonterima Crvenog krsta deliti propagandni materijal. Provera nivoa šećera u krvi predviđena je 14.11. i u prostorijama Društva za borbu protiv šećerne bolesti. U Domu zdravlja će se cele nedelje pojačano kontrolisati šećer, pritisak, očno dno, pregledi stopala i uzimati analize uree i kreatinina kod obolelih i rizičnih pacijenata.

U emisijama lokalne televizije svakodnevno će biti predstavljane zdravstveno-vaspitne aktivnosti. Prim. mr sci dr Aleksandar Antonijević će gostovati u informativnoj emisiji "Vesti", a o dijabetesu će govoriti i internista dr Branko Zečević u emisiji "Zdravi i lepi".

Svoje učešće u kampanji Međunarodne federacije dijabetesa 2011. Dom zdravlja Požega aplicirao je na sajtu SZO.