AKCIJE DOMA ZDRAVLJA U UŽICU
Užice, 11. Novembar 2011.

Najavljujemo akcije Doma zdravlja u Užicu

 

Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv šećerne bolesti po Kalendaru javnog zdravlja, DZ Užice obaviće 15.11.2011. godine akciju u Ministarstvu unutrašnjih poslova grada Užica. Preventivni centar i patronažna služba će od 8 do 11h vršiti merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi kod zaposlenih, a sve u cilju sprečavanja nastanka oboljenja.

 

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv opstruktivne bolesti pluća po Kalendaru javnog zdravlja, DZ Užice će 16.11.2011. godine od 10 do14h u Sali Doma zdravlja obavljati besplatnu spirometriju, uz pregled pneumoftiziologa za zainteresovane građane.