Preventivne aktivnosti u Domu zdravlja Užice
12. Jun 2024.

U cilju unapređenja zdravlja i ranog otkrivanja poremećaja zdravlja, Dom zdravlja Užice je intnzivirao preventivne aktivnosti.

Od 11. juna vrši se pozivanje i savetovanje pacijenata od 50 do 74 godina starosti oba pola radi učešća u programu sprečavanja i ranog otkrivanja raka debelog creva.

Istovremeno će se sprovoditi i drugi skrininzi u skladu sa kalendarom preventivnih pregleda.

Mole se građani da aktivno učestvuju u ovoj akciji i na taj način doprinesu očuvanju svog zdravlja.

 Vaš Dom zdravlja