Informacije o stanju vazduha u gradu Užicu
9. Maj 2024.

Obaveštenje Zavoda za javno zdravlje Užice:

Kvalitet vazduha 09.05.2024. godine 

vazduh

Lunovo_selo

 

Izmerene vrednostu su niže od graničnih, nije bilo značajnijih promena u odnosu na prethodni period. Vizuelna i mirisna perjanica paljevine se premešta u svim pravcima od lokaliteta požara zavisno od trenutnog pravca  duvanja vetra, nije neuobičajeno da ispitivani parametri budu ispod graničnih vrednosti a da vizuelna i mirisna perjanica paljevine bude prisutna. 

Naš savet građanima je da, koliko su u mogućnosti, izbegavaju izloženost vizuelnoj i mirisnoj perjanici paljevine (zatvaranje prozora i vrata objekta, sklanjanje sa otvorenih prostora, izbegavanje boravka dece na otvorenom i na igralištima...).

Obaveštenje Zdravstvenog centra Užice:

Preporuke su najviše usmerene ka najosetljivijim kategorijama stanovništva kao što su hronični pacijenti i deca. Svi zdravstveni kapaciteti grada Užica su podignuti na viši nivo kao i stepen budnosti zdravstvenih radnika. 

Služba hitne medicinske pomoći i Služba pedijatrije Doma zdravlja Užice su tu za sva pitanja, savete i preglede od 00-24h.

Broj telefona HMP 194

Broj telefona Služba pedijatrije 031-514 173  

 Menadžment Zdravstvenog centra