Serološko testiranje na Sars-Cov-2
UŽICE, 1. Jun 2020.

 

Prema  odluci Kriznog štaba od 27.5.2020.godine, u domovima zdravlja Zdravstvenog centra Užice, može se obaviti serološko testiranje na Sars-Cov-2, na lični zahtev građana od 1.6.2020.godine ,svakog  radnog dana od 11h-13h časova, u biohem.laboratorijama u domovima zdravlja ZC Užice.

Testiranje će se vršiti primenom brzih imunohromatomatskih  testova po  jedinstvenoj  ceni utvrđenoj od strane Kriznog štaba RS, u iznosu od 1.200,00 RSD. Tekući račun je 840-17750-34 dok se u polju  poziv na  broj upisuje  jedinstveni matični  broj građana koji se testira.

Testiranje  je  moguće i za  strane  državljane. Uplata  se vrši na  tekući račun  840-17750-34,a umesto jedinstvenog matičnog broja , u polje poziv na  boj upisuje  se broj  pasoša, ili  broj  inostranog  osiguranja.

Sve  primedbe  građana u  vezi  sa seriološkim  testiranjem na  lični  zahtev,  mogu  biti upućene  putem broja telefona 064/8522-427.