Nova oprema u Domu zdravlja
Priboj, 4. Oktobar 2019.

Domu  zdravlja  Priboj  su  od  strane  Ministarstva  zdravlja Republike  Srbije , po  dostavljenom  projektu " Zanavljanje  stomatoloških  stolica  za  dečiju  preventivnu stomatologiju  u  Domu  zdravlja  Priboj ", odobrena  sredstav   u  iznosu  od  2.376.000,00 dinara   za  nabavku  dva  nova  stomatološka  mesta   - stolice, sa  kompletnom  pratećom  opremom . Stomatološke  stolice  će  se  koristiti  u  Službi  za  dečiju  i  preventivnu  stomatologiju.

Nabavkom  savremene medicinske  opreme unaprediće  se  kvalitet  pruženih  zdravstvenih  usluga  naših  najmlađih  korisnika , a i vidno  će  se  poboljšati  uslovi  rada  naših  zaposlenih.