DONACIJA VLADE JAPANA
PRIBOJ, 1. Oktobar 2019.

Dom zdravlja  i Opšta bolnica Priboj su  zahvaljujući  donaciji  Vlade Japana i  Opštine  Priboj, dobili  donacije  u  vidu  savremenog  sanitetskog  vozila i Video endoskop i kolonoskopom sa pratećom opremom. Ukupna  vrednost  nabavljenog  vozila  iznosi  45.000 evra  bez  PDV-a, a Endovideo oprema 47.980 eura  bez PDV-a.

Endovideo oprema u Opštoj bolnici Priboj, služiće  za  dijagnostiku bolesti gornjih i donjih partija  digestivnog  trakta. Bolesti  digestivnog  sistema su  u svakodnevnom  porastu, a najbolja  metoda za  njihovu  dijagnostiku i  praćenje,  upravo  su omogućene  nabavkom  ovog  najsavremenijeg  aparata. 

 Zahvaljujući ovoj  donaciji  unaprediće  se kvalitet  i  dostupnost  zdravstvenih  usluga