Novo terensko vozilo u Domu zdravlja u Novoj Varoši
Nova Varoš, 1. Avgust 2019.

Lokalna  samouprava obezbedila  je iz svog  budžeta  dva  miliona  dinara za  kupovinu  novog terenskog vozila , za potrebe Doma  zdravlja  u Novoj Varoši. Ovo  vozilo  je  treće  po redu koje  je  Dom  zdravlja  dobio u poslednje četiri  godine , koje  će  doprineti kvalitetnijem transportu pacijenata. Pored doniranja  auta ,opština  je  izvojila 1,5 miliona  dinara za  nabavku dijagnostičke i laboratorijske opreme Službi  za  zaštitu  žena i Službi  za  zaštitu  dece.

IMG_7a5ec15c2b61e64fbe5e1e869c0a64c2_V 

Sredsvima  dobijenim  od Ministarstva  zdravlja  Republike  Srbije, nabavljena je stomatološka  jedinica koja  se  sastoji od  stomatološke  stolice, pratećih  instrumenata i aparata  za ultrazvučno  skidanje  kamenca i specijalizovani  auto koji  služi za  transport pacijenata na  dijalizu. Ova značajna  sredstva  Ministarstva  zdravlja  koja  su  izdvojena  za ovu  godinu,  unapredila  su zdravstvenu zaštitu  pacijenata u Novoj  Varoši.