XLIX “Ужички дани”
Užice, 2. Oktobar 2018.

XLIX  “Ужички дани”

под покровитељством града Ужица

Ужице, Народно позориште

5-6. октобар 2018. године 

Петак, 05. 10. 2018.

9:00-10:00 Регистрација учесника

10:00-11:15 Свечано отварање и коктел добродошлице

11:15 Симпозијум: :Ендоскопије у савременој медицини

11:15-11:40 Минимално инвазивна езофагектомија у лечењу карцинома једњака

Проф.др Милош Бјеловић, КЦ Србије, Београд

11:40-12:05 Значај адекватног постављања портова код лапараскопских ресекција колона и ректума

Асс. др Миљан Ћеранић, КЦ Србије ,Београд

12:05-12:30 Значај преоперативне дијагностике у планирању И извођењу лапаскопских операција колона и ректума

Др Благоје Ђукановић, др мед.сц, КБЦ Бежанијска Коса, Београд

12:30-12:55 Постериорна ретроперитонеоскопска адреналектомиа – наша искуства

Проф. др Александар Спасић, ВМА, Београд

12:55-13:20 Артроскопска хирургија колена

Проф. др Мирослав Миланков, КЦ Нови Сад

13:20-13:45 Ендоскопска хирургија у ортопедији

Асс. мр. сц мед Миодраг Глишић, Институт за ортопедско-хирускe болести” Бањица”

13:45-14:00 Питања и дискусија

14:00-14.25 Пауза

14:25-14:50 Лапараскопија у трудноћи

Проф. др Снежана Видаковић, КЦ Србије, Београд

14:50-15:15 Неуроендоскопска хирургија

Проф. др Даница Грујичић, КЦ Србије, Београд

15:15-15:25 Питања и дискусија

15:25-16:45 Усмена саопштења учесника симпозијума

15:25-15:35 Лапароскопска холецитектомија

Др Мирослав Станојевић, ОБ Ужице

15:35-15:45 Ендоскопско решавања крварења једњака

Др Данијела Савић, ОБ Ужице

15:45-15:55 Страно тело у гастроинтестиналном тракту (једњаку)

Др Милош Јовићевић, ОБ Ужице

15:55-16:05 Лапараскопија у гинекологији- Искуства ОБ Ужице

Др си.мед. Бранка Бацотић

16:05-1615 Дискусија

16:15-16:45 Евалуација симпозијума

20:00-23:00 Свечана вечера у ресторану хотела Златиборска ноћ

Субота, 06. октобар 2018.

Симопзијум: Кардиохирургија на секундарном нивоу и једногодишње искуство опште болнице Ужице

9:00-9:25 Хирушко лечење терминалне фазе срчане инсуфицијенције

Проф. др Миљко Ристић, КЦ Србије, Београд

9:25-9:50 Кирургија затајења срца: од конвенционалне кирургије до трансплантације срца и механичке циркулацијске потпоре

Проф.др Бојан Биочина, КЦ Загреб

9:50-10:15 Хирушка реваскуларизација миокарда у акутном коронарном синдрому

Проф. др Светозар Путник, КЦ Србије, Београд

10:15-10:40 Реваскуларизација болесника са тросудном коронарном болешћу и акутним коронарним синдромом и стабилном ангином пекторис

Проф. др Владан Вукчевић, КЦ Србије, Београд

10:40-11:00 Питања и дискусија

11:00-12:00 Усмена саопштења учесника симпозијума

12:00-12:10 Једногодишње искуство кардиохирургије Опште болнице Ужице

Др Данко Грујић, ОБ Ужице

12:10-12:20 Досадашња искуства у раду Ангиосале у Општој болници Ужице

Др Оливера Мићић, ОБ Ужице

12:20-12:30 Страна тела у дигестивној цеви

Др Маја Гулан

12:30-12.40 Антимикробна резистенција инвазивних сојева бактерија у ужичкој болници

Др Милена Бранковић, ОБ Ужице

12:40-12:50 Пресек епидемиолопке ситуације малих богиња у златиборском регион 2018. године

Др Марија Антић, ОБ Ужице

12:50-13.10 Дискусија

13:00-14:00 Радионица Брза интерпретација ЕКГ-а

14:00-15:00 Радионица Кардиопулмонално-церебрална реанимација ЦПЦ

15:00-15-30 Закључци и затварање XLIX Узичких дана