Pribojski dom zdravlja obeležio Svetski dan srca
Priboj, 29. Septembar 2011.

Globalnoj kampanji u borbi protiv pandemije kardiovaskularnih bolesti,koje su vodeći uzrok smrtnosti u svetu i koja su u stalnom porastu u zemljama u razvoju, tranziciji i nerazvijenim zemljama, pridružio se i Dom zdravlja Priboj.

U četvrtak 29.09.2011 godine u periodu od 12-14h na platou ispred hotela"Lim", zainteresovani građani mogli su izmeriti telesnu masu i visinu,indeks telesne mase,krvni pritisak,dobiti propagandni materijal i korisne savete od lekara i medicinskih sestara,kako da očuvaju i unaprede svoje zdravlje.


IMG_1641b_1