Akcija Medicinsko selo doma zdravlja Užice
Užice, 23. Oktobar 2017.

Zdravstvena  manifestacija  " Medicinsko  selo" , u  organizaciji  Doma zdravlja  Užice i Crvenog krsta Užice, uz podršku Grada  Užica , održana  je  u  subotu 21.10.2017.godine, u  selu  Karan. Ova  akcija  obuhvatila  je  zainteresovane  meštane i okolnih  sela  :Ribaševne, Gostinice, Lunovog sela  i  Trnave. U  ovoj  akciji  pregledamo  je 168 pacijenata .

Preventivne  usluge obuhvatile  su:

-merenje krvnog  pritiska,

-merenje telesne  visine  i  težine BMI

-merenje  nivoa  šećera  u  krvi

-merenje triglicetida  i  holesterola u  krvi

- ekg

-ginekološki pregledi

-oftamološki i orl pregledi

-internistički pregledi

-neurološki  pregledi 

-radiološki pregledi

-stomatološki  pregledi  dece.

Pacijente  koji  nisu  bili  pokretni  pregledale  su  ekipe  lekara iz  kućne  nege. Tom  prilikom  podeljeni  su  besplatni  lekovi i najugroženijim   porodicama  podeljeni  su  paketi humanitarne  pomoći.