DANI AKREDITACIJE U DOMU ZDRAVLJA U ARILJU
ARILJE, 14. Decembar 2014.

U  periodu  od  14.12 - 16.12.2014.godine,  Domu  zdravlja  u Arilju u  posti  je tim  spoljašnjih  ocenjivača  Agencije  za  akreditaciju  zdravstvenih  ustanova  Srbije.

Tim ocenjivača  čine:

vođa  tima - prim.dr Snežana Despotović-Kušljević

 član tima -  Zorica  Popovic  diplomirani pravnik

  član tima - Dragana  Kostadinović VMS.