NOVA OPREMA U DOMU ZDRAVLJA UŽICE
UŽICE, 10. Decembar 2014.

 Sa  sprovođenjem  Nacionalnog  skrining  programa  na  rano  otkrivanje  raka  grlića  materice Dom  zdravlja  je  krenuo  1.02.21014.godine.Skriningom  su  obuhvaćene  žene  starosne  dobi  od  25-64 godine.

Domu  zdravlja  Užice  je  18.11.2014.godine, je  isporučena  oprema u okviru  podrške sprovođenju Programa  organizovanog  skrininga karcinoma  grlića  materice, koji  je  odobren  od  strane  Ministarstva  zdravlja a  iz  donacije  Evropske  Unije.

Oprema  neophodna  za  rad u  ginekološkoj  citolaboratoriji  u  organizovanom  skriningu  koja  je  stigla  iz  donacije  EU:

-Aparat  -"Automatski  bojač" ili "Autostajner"  je  sa  kapacitetom  za  bojenje  maksimalno  2000 slajdova  dnevno;

-Aparat "Preklapač" ili  "Coverslipper" je  sa  kapacitetom od 600 slajdova  na dan ;

- Mikroskop sa  kamerom  i  računarom;

- Miroskop.

IMG_20141208_083640

IMG_20141208_083649